Beskjed legen opptatt.png

Helseleksikon:Bruksanvisning

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Helseleksikonet er Norges første helsewiki, med kvalitetssikret medisinsk informasjon for pasienter, der hvem som helst kan bidra.

Pasienter kan selv bidra ved å stille medisinske spørsmål til helsepersonell.

Dette kan du forvente hvis du som pasient stiller et medisinsk spørsmål:

 • Redaksjonen og samarbeidende helsepersonell vil svare på spørsmål som har generell interesse og som antas å ha nytte for andre. Gode og poengterte spørsmål blir normalt besvart i løpet av et par dager. Det er gratis å stille spørsmål, og de blir normalt besvart fortløpende, men du er ikke garantert svar på ditt spørsmål.
 • Ubesvarte spørsmål vil med tiden bli redigert/besvart på en slik måte at innlegget har allmenn interesse og passer som en artikkel i helseleksikonet.

Helsepersonell kan bidra med å skrive artikler, svare på helsespørsmål eller kvalitetssikre foreløpige svar som avventer kvalitetskontroll.

Legfolk som har lyst til å skrive om et emne man vet litt om, inviteres også til å skrive og redigere artikler i helseleksikonet. Alle redigeringer blir kvalitetssikret av helsepersonell.

Jeg er pasient: Hvordan stiller jeg helsespørsmål?

Alle helsespørsmål må stilles anonymt. Registrer deg med en anonym brukerkonto, og pass på at du ikke angir egne (eller andres) personopplysninger når du stiller spørsmålet ditt. Helseleksikonet må ikke primært anses som en legekonsultasjon, og svarene er kun å betrakte som rådgivende. Har du konkrete spørsmål om egen helse, så vennligst kontakt din egen lege.

Slik stiller du spørsmål:

 1. Logg deg inn
 2. Gå til siden for medisinske spørsmål og sjekk om noen har stilt det samme spørsmålet tidligere
 3. Send inn spørsmålet ditt

Du har ingen garanti for at ditt innlegg blir lest eller besvart av helsepersonell. Tilfeldig besøkende vil også kunne lese spørsmålet og svaret, så vær vennlig å overholde kravet om full brukeranonymitet!

Jeg er ikke helsepersonell, men har lyst til å skrive i helseleksikonet om emner jeg har kunnskaper om

 1. Bruk søkefeltet til venstre for å se om det allerede er en artikkel om det emnet du er interessert i.
 2. Hvis det ikke finnes noen artikkel om emnet, så start med å skrive det du vet om dette emnet. Bruk diskusjons-fanen som tilhører hver enkelt artikkel til å si litt om behov for utfyllende opplysninger og eventuelle rettelser.
 3. Når du har lagret ditt bidrag, vil redaksjonen og samarbeidende helsepersonell skrive videre på artikkelen og rette opp eventuelle feil.
 4. Hvis du har registrert deg og oppgitt at du ønsker å overvåke endringer for denne artikkelen, vil du motta tilbakemelding så snart noen har gjort endringer.

Jeg er lege, sykepleier, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Hvordan kan jeg bidra?

I motsetning til pasienter som selv skal stille spørsmål om egen helse, ber vi deg om å registrere deg med en brukerkonto der du på [[Mal:CURRENTUSER|din brukerside]] også sier litt om hvem du er og om din bakgrunn. (Hvis du også selv vil diskutere spørsmål om din egen helse med annet helsepersonell, kan du registrere to brukerkonti - en anonym konto for bruk i slike sammenhenger, samt en konto der du opptrer som helsepersonell.)

Når du er innlogget som helsepersonell, kan du besvare ubesvarte spørsmål, kvalitetssikre foreløpige svar eller skrive/redigere generelle artikler i helseleksikonet.

Helsepersonell som har vært viktige bidragsytere over tid, vil kunne tilbys en rolle som fast redaksjonsmedlem i Helseleksikon. Du kan også selv ta kontakt med redaksjonen hvis du ønsker å inneha en slik rolle. NB: Alle bidrag blir lagret i [[Spesial:Bidrag/Mal:CURRENTUSER|historikken for individuelle brukere]].

Hvor kan jeg finne mer hjelp om hvordan jeg bruker Helseleksikon?

Her finner du mer informasjon om bruk av Helseleksikon.

Ansvar

Helseinformasjonen på disse nettsidene er kun rådgivende, og viktige helsespørsmål må alltid avklares hos egen lege.

Hvilket ansvar har jeg som bruker av dette helseleksikonet?

Du må ikke skrive bevisst misvisende eller feilaktig, og du må følge retningslinjene på disse sidene. Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre eller slette innlegg og redigeringer, samt eventuelt blokkere brukere som misbruker tjenesten. Redaksjonen ber spesielt brukerne være bevisst på at alle medisinske spørsmål må postes anonymt, det vil si

 • ved at man er innlogget med en brukeridentitet som ikke røper hvem man er
 • og ved at man ikke angir egne eller andres personopplysninger i innlegget

Brukere som bryter retningslinjene vil kunne blokkeres fra videre bruk av helseleksikonet.

Hvilket ansvar har redaksjonen av dette nettstedet?

Redaksjonen vil forsøke å sikre kvaliteten på alle artikler og holde innholdet i helseleksikonet oppdatert, men vi tar ikke ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i helseleksikonet og kan heller ikke love å besvare alle henvendelser.

Alle som leser innlegg i helseleksikonet har selv et ansvar for å være kritisk til den informasjonen står i helseleksikonet og kun betrakte informasjonen som rådgivende. Viktige spørsmål om egen helse må alltid klareres med egen lege.

Hva koster det å bruke helseleksikonet?

All bruk av helseleksikon er gratis. Tjenesten finansieres ved nettannonser og er ellers resultat av frivillig innsats fra redaksjonen og alle andre frivillige. Formålet er å bidra til helseopplysning for alle. Ingen medarbeidere mottar for tiden lønn for innsatsen med å bygge opp helseleksikonet. Helseleksikon.no er ellers et nettleksikon på linje med Wikipedia, men i motsetning til Wikipedia-artikler, blir artiklene i Helseleksikon overvåket og kvalitetssikret av helsepersonell.