Beskjed legen opptatt.png

Kvalme ved inntak av mat sammen med andre

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Kvalme ved inntak av mat

Hei. Jeg har i noen år nå slitt med at jeg blir svært kvalm når jeg skal spise sammen med folk. Når jeg spiser alene, merker jeg ikke noe. Dette gjør at jeg ikke kan spise med familie eller kjæreste uten at jeg blir dårlig og ofte må spy. Har tatt en undersøkelse i tarmen uten noe hell. Ulcerøs kolitt ligger til familien, så jeg trodde kanskje jeg hadde det. Håper du kan hjelpe meg med dette problemet. Er ganske leit å ikke kunne spise sammen med folk uten å spy.

Håvar

Svar: Kvalme og oppkast fremprovosert av å spise sammen med andre - sykdom eller psykisk?

Hei Håvar

La meg først si at jeg kanskje ikke kan gi deg noen sikker ”diagnose”, men at jeg skal forsøke å komme med en vurdering og kanskje noen råd. Du kan nok ha en fysisk sykdom, for eksempel ulcerøs kolitt eller cøliaki, som gir lette symptomer i form av kvalme. Men dine symptomer er nok sannsynligvis også til en viss grad psykosomatiske, det vil si at psyken påvirker graden av symptomer og i ditt tilfelle faktisk er en forutsetning for at du i det hele tatt merker symptomer. Dette svaret er kanskje ikke så håndfast, og som sagt kan jeg ikke gi deg noen sikker diagnose. La meg derfor utdype noe og begrunne nærmere hvordan jeg har tenkt.

Anta følgende (leser dette mellom linjene i din henvendelse, og skriver det opp her punktvis fordi det har en viss betydning for den samlede vurderingen):

  • Du har normal matlyst og holder en stabil vekt i det området som regnes for å være normalt (kroppsmasseindeks mellom 20 og 25).
  • Du blir ikke kvalm til vanlig, verken i daglige gjøremål eller når du spiser alene.
  • Du spiser regelmessig, 4-5 måltider om dagen (altså med ca fire timers mellomrom).
  • Du har en normal og regelmessig avføring, hvilket vanligvis vil si alt fra et par ganger i uken til et par ganger om dagen.
  • Det har ikke vært vesentlige endringer i avføringsmønsteret de siste årene.
  • Konsistensen på avføringen er fast (verken hard eller løs), og fargen på avføringen er brun.
  • Du har ikke sett blod i avføringen.

Dette er viktige forutsetninger for å utelukke visse sykdommer, som for eksempel kroniske tarmbetennelser, malabsorbsjonstilstander, kreft og anoreksi.

Videre forutsetter jeg at du ikke tar medisiner som kan gi kvalme eller påvirke fordøyelsen. Hvis du tar medisiner regelmessig, så foreslår jeg at du forhører deg med din lege om noen av disse kan tenkes å fremprovosere kvalme.

Hvis du ellers er frisk, tar ingen medisiner og oppfyller de punktene jeg listet opp over, så må dine tildels "eiendommelige" symptomer – det at du blir kvalm og må kaste opp bare ved matinntak sammen med andre (hver gang?) – antakelig best sees i lys av at det alltid er et visst samspill mellom kroppslige symptomer og psyken.

Samspill mellom kropp og sinn: psykosomatisk og somatopsykisk

De fleste er kjent med begrepet "psykosomatisk sykdom" (psyke sinn og soma kroppslig), det vil si når psykisk stress gir kroppslige symptomer. For mange kan sosialt stress, gjerne i kombinasjon med andre psykiske (og fysiske) stressfaktorer, frembringe kroppslige symptomer som fordøyelsesbesvær (inklusivt kvalme), brystsmerter, pustebesvær, skjelving, svetting m.m.

Men påvirkningen går også den andre veien (somatopsykisk). Hvis man for eksempel har en fysisk sykdom med bare lette symptomer (f.eks. ulcerøs kolitt eller matallergi), så kan denne sykdommen også påvirke psyken via ulike mekanismer (blant annet via hormoner og impulser i nervesystemet). Man kan da for eksempel merke at man i mindre grad tåler sosiale belastninger som man ellers ville tålt. I neste omgang kan man da pga tilbakevirkende påvirkning på kroppen fra psyken (psykosomatisk) få kraftigere symptomer (f.eks. kvalme) for eksempel når man spiser sammen med andre.

Konklusjon: Forklaringen på dine symptomer, og mine råd

Du nevner at du har ulcerøs kolitt i familien. Avhengig av hvor mange av dine slektninger det er som har ulcerøs kolitt, og av hvor nære i slektskap disse slektningene er til deg, så har du en viss økning i risikoen for selv å få ulcerøs kolitt. Din alder spiller også en rolle for risikoen for at du lider av denne sykdommen. Ved økende alder er det også økende sannsynlighet for at du kan ha en mer alvorlig fysisk sykdom, som for eksempel kreft. Mest sannsynlig, og i hvert fall hvis du ikke har alarmsymptomer fra fordøyelsessystemet (blant annet endret avføring, blod i avføring, vekttap – se punktene over), så har du enten bare en psykosomatisk tilstand eller en lettere fysisk sykdom som bare slår ut når du i tillegg utfordres sosialt eller psykisk.

Mitt råd er ganske enkelt at du nevner dine symptomer for legen din, som så vil vurdere om det er behov for videre utredning. Ut over dette kan du ha nytte av råd om stressmestring generelt og i forhold til sosiale måltider spesielt. Jeg vil imidlertid ikke utdype dette her, men heller be deg om å ta opp dette også med din lege.

--Arne Westgaard, lege, 5. jan 2009 kl. 00:36 (CET)


Sist revidert av Arne, 05.01.2009. Sist endret 8.05 2009, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.