Beskjed legen opptatt.png

Legers rett til å nekte helsehjelp

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Helsehjelp..

Kan leger nekte å hjelpe en pasient pga tidligere konsultasjoner som ikke er betalt ?

--anonym

Svar: Om legers rett til å nekte og plikt til å yte helsehjelp

Leger har generelt plikt til å yte nødvendig helsehjelp. Plikten gjelder ikke når annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.[1] Nødvendig helsehjelp - når det ikke er livet om å gjøre - skal til enhver tid kunne gis av legevakten i den kommunen pasienten befinner seg.[2][3] Derfor vil det nok kunne være situasjoner hvor leger med rette nekter pasienten helsehjelp, for eksempel hvis flere tidligere konsultasjoner ikke er betalt, altså forutsatt at annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å yte helsehjelpen.

Fastleger har et utvidet ansvar for pasientene på sin liste.[4][5] Ubetalte regninger gir ikke fastlegen rett til å avslutte lege-/pasientforholdet.[6] I utgangspunktet skal leger forholde seg som andre næringsdrivende til ubetalte regninger: purre, ilegge purregegyr, be om forhåndsbetaling eller forlange at pasienten underskriver på en giro før han forlater kontoret. Hvis vedkommende konsekvent ikke betaler, kan imidlertid pasienten nektes time, med mindre det er snakk om øyeblikkelig hjelp eller åpenbart alvorlig sykdom. For pasienter med store økonomiske problemer, kan det lages en avtale med sosialkontoret om dekning av legeregningene.

Hvis jeg som lege ser at noen faller om på gata og trenger livreddende førstehjelp, så må jeg umiddelbart gi førstehjelp etter beste evne - enten pasienten betaler meg for det eller ikke. Men hvis noen tilfeldigvis skulle be meg om hjelp med et medisinsk spørsmål, så vil jeg normalt ikke være forpliktet til å gi hjelp, eller jeg kan kreve betaling før hjelpen gis.

--Arne Westgaard, lege 15. mai 2009 kl. 01:14 (CEST)

Referanseliste

  1. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §7. Øyeblikkelig hjelp.
  2. Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) §1-1. Kommunens ansvar for helsetjeneste.
  3. Kontaktinformasjon for alle kommunale legevakter i Norge, www.legevakten.no
  4. Helsedirektoratet: Brosjyre om pasienters rettigheter
  5. Fastlegeforskriften
  6. Allmennlegeforeningen, hefte om forebygging og håndtering av vold og trusler mot helsepersonell

Sist revidert av Arne, 1.6.2009. Sist endret 24.01 2010, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.