Beskjed legen opptatt.png

Stigmata - finnes en rasjonell forklaring

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Stigmata

Hei!

I løpet at de siste 2000 åra skal visstnok en del mennesker (flere hundre) fått sår på kroppen tilsvarande sår Jesus fikk ifm korsfestinga, såkalte stigmata. Etter det jeg forstår er det bare troende katolikker som har fått denne type sår.

Etter det jeg har lest er mange av disse sårene dokumenterte av leger som "ikke selvpåførte".

Kan du som lege gi en rasjonell eller kanskje verdslig forklaring på at den type sår kan oppstå. Jeg finner ikke så mye vitenskapelig stoff om dette, men har lest at selvsuggesjon kan utløse dette.

Dersom du kan gi henvisning til litteratur av vitenskapelig karakter om dette fenomenet hadde det vært fint.

Geggen

Svar: Stigmata kan skyldes selvsuggesjon eller mirakler, om man velger å tro på det - mirakler kan ikke bevises

Hei Geggen

Stigmata er som du sier sår og merker på kroppen tilsvarende sårene Jesus fikk i forbindelse med korsfestingen: gjerne merker etter tornekronen og naglene på håndledd og ankler, samt spydstikket i siden. Ofte er det beskrevet spontane blødninger på slike steder. Du har rett i at det ikke er skrevet særlig mange medisinsk-vitenskapelige artikler om forklaringen på stigmata. En noe eldre, men fortsatt meget god, kortfattet gjennomgang av temaet finner du i en artikkel av Simpson i det velrenommerte tidsskriftet British Medical Journal i 1984.[1]

Det er som du sier bare et hundretalls personer i verdenshistorien som sies å ha hatt slike stigmata. Om disse merkene og sårene har en rasjonell forklaring, dreier det seg i hvert fall ikke om noen folkesykdom!

Hva taler imot en rasjonell forklaring på stigmata?

Den første personen med slike stigmata skal ha vært Frans av Assisi, som levde mer enn tusen år etter at Jesus døde. Det kan kanskje virke litt pussig at ingen fikk stigmata før ham, når flere hundre har fått det siden. De fleste med stigmata er katolske kvinner. Hvis dette er en sykdom, hva er det da som gjør det til primært en kvinnesykdom? Kirken har for øvrig vært tilbakeholdende med å anerkjenne fenomenet, fordi de fleste kvinner med stigmata visstnok skal ha vært mer eller mindre betydningsløse, i følge Simpson.

Fysisk sykdom, ekstrem selvsuggesjon eller mirakel?

Det er vel ingen grunn til å tro at alle med stigmata fikk det av samme årsak. Noen kan ha hatt en fysisk sykdom, mens andre kan ha påført seg det selv bevisst eller ubevisst eller pådratt seg det ved en eller annen form for ekstrem selvsuggesjon. Jeg skal heller ikke avskrive den som velger å tro at slike fenomener skyldes mirakler. Mirakler er uforklarlige hendelser som tilskrives en høyere skapermakt eller gud.[2] Men mirakler kan heller ikke i sin natur bevises, og det blir derfor kun et spørsmål om hva man velger å tro.[3]

Det er riktignok lite sannsynlig at en sykdom som vi i dag kjenner, kan fremkalle slike stigmata. Selvskading vil være en mer sannsynlig årsak hos de fleste, men hvis vi ser bort fra det, kan tilstander som dermatografisme (hud som er hypersensitiv for berøring) og endometriose (livmorslimhinne andre steder på kroppen enn i livmoren) tenkes å gi henholdsvis merker og blødninger. Men det er altså ikke særlig sannsynlig, selv om disse tilstandene til en viss grad kunne bidra til å forklare fenomenet rasjonelt.

Selvsuggesjon eller konversjonsnevrose er kanskje mer sannsynlig, i hvert fall i noen tilfeller. I tillegg til den noe eldre artikkelen av Simpson, har jeg funnet frem til en nyere artikkel av Littlewood og Bartocci som diskuterer psykiske årsaker til sårene hos en kvinne med slike stigmata.[4]

--Arne Westgaard, lege 6. feb 2009 kl. 00:22 (CET)

Referanser

  1. Simpson CJ.The stigmata: pathology or miracle? Br Med J (Clin Res Ed). 1984 December 22; 289(6460): 1746–1748.
  2. Sulmasy DP. What is a miracle? South Med J. 2007 Dec;100(12):1223-8
  3. Erik Dammann: Bak tid og rom. Dreyer, Oslo: 1987. (Universitetsbiblioteket); kan også lånes hos Deichmanske bibliotek
  4. Littlewood R, Bartocci G. Religious stigmata, magnetic fluids and conversion hysteria: one survival of 'vital force' theories in scientific medicine? Transcult Psychiatry. 2005 Dec;42(4):596-609

Sist revidert av Arne, 05.02.2009. Sist endret 8.05 2009, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.