Åpne hovedmenyen

Helseleksikon.no β

Felleskatalogen

Felleskatalogen er antakelig det oppslagsverket leger bruker aller mest.

Felleskatalogen er en full oversikt over preparatnavn, virkestoff, virkningsmekanismer, interaksjoner, bivirkninger m.m. for alle registrerte legemidler i salg i Norge. Den finnes også i en pasientversjon.

Felleskatalogen for helsepersonell[1] Felleskatalogen for pasienter[2]
Felleskatalogen for helsepersonell
Felleskatalogen for pasienter

Felleskatalogen gir informasjon om selve produktet, inklusivt bivirkninger og spesielle forholdsregler. For eksempel angis forholdsregler ved bruk sammen med andre produkter, ved graviditet, ved bilkjøring, og det gis nærmere informasjon om dosering, oppbevaring m.m..

Felleskatalogen er også tilgjengelig for nedlasting på PDA[3].

Eksterne lenker