Beskjed legen opptatt.png

Lavt stoffskifte

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Vektøkning, tretthet, vondt i kroppen, glemsomhet og konsentrasjonsvansker - ME, fibromyalgi eller lavt stoffskifte?

Hei,

Jeg er til utredning for ME, men synes alle mine symptomer passer for flere sykdommer, f.eks fibromyalgi og lavt stoffskifte.

Jeg føler meg aldri uthvilt, selv om jeg sover 10-12 timer hver natt. Skal jeg f.eks i syklubb, er jeg helt fysisk/psykisk utslitt i noen dager etterpå. Jeg går turer med hunden min, jeg trener på helsestudio og jeg spiser stort sett sunt, men vekten min bare øker. Jeg har mange "vondter" i kroppen, føler noen ganger at kroppen er full av blåmerker, fordi den er vond å ta på og verker. Har blitt veldig glemsom og ukonsentrert.

Jeg har tatt noen prøver som jeg lurer på:

  • MCV 103 (82-98)
  • S KREATININ 43 (45-90)
  • CRP 6 (<5)
  • S-TSH 0,76 (0,20-4,0)
  • Fritt T3 4,6
  • Fritt T4 16

Har ikke fått alle svarene ennå, men jeg synes legen sa at jeg hadde høy PTH, hva er det?

Håper på svar!

--Molly

Svar: Vektøkning, utslitt og under utredning for ME - hva betyr høy MCV og PTH?

Forhøyet MCV og PTH kan gi grunn til å mistenke en hormonforstyrrelse, selv om stoffskiftet er normalt. Videre utredning vil kunne gi deg en forklaring på symptomer som vektøkning og følelse av fysisk og psykisk utmattelse.
La meg begynne med å si litt generelt om hvordan vi tolker blodprøvesvar. Et lite avvik fra referanseområdet behøver ofte ikke bety at man er syk, med mindre de øvrige prøveresultatene og symptomene også peker i samme retning. Et veldig stort avvik fra referanseområdet vil oftere være uttrykk for at noe er unormalt, men når man tester for mer enn én parameter, må man altså være oppmerksom på at et "unormalt" prøveresultat ikke behøver å skyldes sykdom. Du kan lese mer om dette i artikkelen om blodprøvers referanseområder.

Jeg regner med at du har fått undersøkt flere enn de sju blodanalysene du nevner. Man bør da gjerne se på alle slike blodanalyser i sammenheng. Men når det er sagt, så la meg kommentere de to blodprøvene som du nevner er unormale og som altså i ditt tilfelle er forhøyet: nemlig MCV og PTH.

Høy MCV sees ofte ved folatmangel og vitamin B12-mangel, men også ved alkoholisme, lavt stoffskifte og leversykdom. MCV-nivået hos deg er bare lett forhøyet, sammenlignet med referanseområdet. MCV betyr midlere cellulært volum og refererer til gjennomsnittlig størrelse på de røde blodlegemene. Hvis man har lavt cellevolum, skyldes det ofte jernmangel. Men du har altså større cellevolum enn de fleste, og det kan altså for eksempel henge sammen med folatmangel, men prøveresultatet kan som sagt også være uttrykk for en tilfeldighet: Et enkelt avvik på en liste over blodprøver behøver altså ikke å bety at man er syk. Det gir imidlertid legen en pekepinn på hva som kan feile deg, og videre utredning, inklusivt videre vurdering av dette blodprøvesvaret, må du derfor diskutere med legen din.

PTH er den andre blodprøven som kanskje er forhøyet hos deg. PTH betyr paratyroideahormon og er et hormon som dannes i biskjoldkjertelen (parathyroidea) og regulerer først og fremst kalsium- og fosfatomsetningen i kroppen. Forstyrrelser i biskjoldkjertelfunksjonen kan gi mange ulike symptomer, blant annet tretthetsfølelse og flere av de andre symptomene du nevner. Men igjen må dette prøveresultatet sees i sammenheng med andre prøveresultater (for eksempel nivåene av kalsium, fosfat og albumin), så disse spørsmålene råder jeg deg først og fremst til å diskutere videre med legen din.

Hvis din allmennlege trenger mer hjelp fra en spesialist, vil det være en spesialist på hormonsykdommer (en endokrinolog) som er rette instans å henvise til. Endokrinologi er en indremedisinsk spesialitet, og i første omgang vil det vanligvis være aktuelt å henvise til en medisinsk poliklinikk for den første vurderingen hos en spesialist - altså, hvis legen din trenger mer hjelp til å finne ut av hva som feiler deg.

Lykke til!


--Arne Westgaard, lege, 28.2.2010Sist revidert av Arne, 28.2.2010. Sist endret 28.02 2010, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.