Åpne hovedmenyen

Helseleksikon.no β

Lege: Beskyttet yrkestittel som gjelder en gruppe helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter bestemmelsene i helsepersonellovens § 3 (definisjon av "helsepersonell"), § 48 (om autorisasjon) og § 49 (om lisens).

For å kunne få autorisasjon som lege må man ha norsk medisinsk embetseksamen, eller tilsvarende fra utenlandsk lærested, ha gjennomført turnustjeneste, være under 75 år og ikke være uegnet for yrket. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, kan etter søknad gis lisens. Rett til å kalle seg lege har også medisinstudenter med midlertidig lisens.

Legespesialiteter

Eksterne lenker