Åpne hovedmenyen

Helseleksikon.no β

Mal:Svarmal

Denne malen kan brukes for å få ensartet utseende på besvarte medisinske spørsmål.

Skriv:

{{svarmal

|overskrift=<skriv overskriften>
|kategori=<velg én kategori for relaterte artikler>
|<spørsmålet>
|id=<brukernavnet til spørsmålsstiller>
|svaroverskrift=<skriv svaroverskriften>
|<ingress>
|<svaret>
|svarid=<brukernavn på den som svarer>
|navn=<fullt navn>
|tittel=<yrkestittel>
|svardato=<skrevet (dato)>
|revdato=<revidert (dato)>
|referanser=<skriv overskriften på ev. referanseliste>

}}