Beskjed legen opptatt.png

Er det mulig å operere inn en ny bukspyttkjertel

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Er det mulig å operere inn en ny bukspyttkjertel - ev. hvordan?

Svar: Jo, man kan operere inn en "ny" bukspyttkjertel.

Pasienter med kronisk nyresvikt, som settes på venteliste for å få transplantert inn en ny nyre, kan også ha diabetes ("sukkersyke"). Hvis de har det, vil de kunne få tilbud om samtidig nyre-pancreas-transplantasjon fra en avdød giver fremfor bare nyretransplantasjon (hvor giver er et familiemedlem eller en nær venn med nokså lik vevstype eller en avdød giver). Så man kan saktens spørre seg om denne bukspyttkjertelen fra avdød giver er "ny", men den er i hvert fall ny for mottakeren av den. Man kan også gjøre en isolert øycelle-transplantasjon til pasienter med vanskelig kontrollerbar diabetes.

Øycellene er den delen av bukspyttkjertelen der insulin produseres. Ved diabetes er det først og fremst insulinproduksjonen som svikter. Denne kan altså erstattes ved insulintilførsel "utenfra" (injeksjoner eller plaster eller implantater som avgir insulin gradvis) eller ved at man opererer inn øyceller fra en avdød person (eller et dyr i noen tilfeller, f.eks. gris, tror jeg - er ikke sikker på i hvilken grad dette gjøres i praksis, sjelden tror jeg). Øycelletransplantasjon er en etablert metode for å etablere en ny egenproduksjon av insulin "innenfra", og det er en metode som fungerer ganske bra i praksis. Enda bedre resultater har man imidlertid når det gjøres samtidig nyre-pancreas-transplantasjon som nevnt innledningsvis.

Problemet med transplantasjoner er altså - bare så det er nevnt - at man kan få frastøtning av det innopererte organet, dvs. en immunreaksjon rettet mot dette "fremmede" vevet, eller at transplantatet av andre årsaker slutter å fungere. Det kan f.eks. iblant hende at grunnsykdommen vender tilbake og gir tilsvarende sykdom i det "nye" organet som det man hadde i det "gamle" organet. Etter en transplantasjon blir man derfor fulgt nøye opp for å påse at det nye organet fungerer tilfredsstillende, og man får blant annet kontinuerlig immunhemmende behandling for å unngå frastøtningsreaksjoner. Dette krever selvsagt nøye oppfølging av pasienten selv - man kan aldri slutte å ta disse tablettene som man har fått beskjed om å ta flere ganger daglig - men så godt som alle transplanterte pasienter er svært, svært godt fornøyd med livet etter en transplantasjon, så dette er kjempebra behandling for alle som kan få dette tilbudet.

--Arne Westgaard, lege 10. aug 2008 kl. 15:46 (CEST)