Beskjed legen opptatt.png

Lege

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Lege: Beskyttet yrkestittel som gjelder en gruppe helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter bestemmelsene i helsepersonellovens § 3 (definisjon av "helsepersonell"), § 48 (om autorisasjon) og § 49 (om lisens).

For å kunne få autorisasjon som lege må man ha norsk medisinsk embetseksamen, eller tilsvarende fra utenlandsk lærested, ha gjennomført turnustjeneste, være under 75 år og ikke være uegnet for yrket. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, kan etter søknad gis lisens. Rett til å kalle seg lege har også medisinstudenter med midlertidig lisens.

Legespesialiteter

Leger kan etter gjennomført tilleggsutdanning og andre krav få godkjenning som spesialist i et av følgende fagområder:

Allmennmedisin | Anestesiologi | Arbeidsmedisin | Barne- og ungdomspsykiatri | Barnekirurgi | Barnesykdommer | Blodsykdommer | Bryst- og endokrinkirurgi | Endokrinologi | Fordøyelsessykdommer | Fysikalsk medisin og rehabilitering | Fødselshjelp og kvinnesykdommer | Gastroenterologisk kirurgi | Generell kirurgi | Geriatri | Hjertesykdommer | Hud- og veneriske sykdommer | Immunologi og transfusjonsmedisin | Indremedisin | Infeksjonssykdommer | Karkirurgi | Kjevekirurgi og munnhulesykdommer | Klinisk farmakologi | Klinisk nevrofysiologi | Lungesykdommer | Medisinsk biokjemi | Medisinsk genetikk | Medisinsk mikrobiologi | Nevrokirurgi | Nevrologi | Nukleærmedisin | Nyresykdommer | Onkologi | Ortopedisk kirurgi | Patologi | Plastikkirurgi | Psykiatri | Radiologi | Revmatologi | Samfunnsmedisin | Thoraxkirurgi | Urologi | Øre-nese-halssykdommer | Øyesykdommer

Eksterne lenker

Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAFH):

Lovdata:

Legeforeningen: