Beskjed legen opptatt.png

Dyskrint utseende

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Dyskrint

Sitter med en episkrise som nevner at pasienter ikke har et "Dyskrint utseende". Finner ikke foklaring av dette ordet på noen tilgjengelige nettsider

--RuneH

Foreløpig svar: Dyskrint er et uttrykk som ikke brukes så ofte, men kan bety forstyrret, på den ene eller andre måten. Meningen vil gjerne gå frem av sammenhengen. Det er kanskje lettere å se sammenhengen hvis du gjengir et litt større utdrag fra epikrisen. Ordet er satt sammen av den greske forstavelsen dys-, som brukes om noe som er feil eller forstyrret, samt den greske stammen krinein, som betyr skille eller utskille.

Eksempler på ord som inneholder prefikset dys-:

  • dysfunksjon: feilfunksjon
  • dysestesi: forstyrret (ofte ubehagelig) sanseoplevelse
  • dysuri: smerter ved vannlating
  • dyspareuni: smerter ved samleie
  • dyskrasi (f.eks. bloddyskrasi): forstyrret tilstand eller sammensetning, ubalanse (f.eks. forstyrret sammensetning av de ulike komponentene/cellene i blodet).

OBS: Dyskrasi kommer av gr. krasis, blande. Dyskratisk er ikke det samme som dyskrint (som kommer av krinein, skille ut). Imidlertid kan det hende at betegnelsen dyskrint her er brukt feilaktig i betydningen dyskratisk. Det vil man nok se av hvordan uttrykket er blitt brukt i et større utdrag av epikrisen.

OBS: Ordet epikrise illustrerer hvorfor stammene krasis og krinein lett kan sammenblandes. Epikrise har stammen -krise, som er avledet av krinein. Dette er altså ikke samme stamme som krasis i f.eks. dyskrasi.

Eksempler på ord som inneholder stammen krin(t):

  • eksokrin: utskillelse (til hud eller slimhinner, brukes om kjertler)
  • endokrin: utskillelse i blodbanen
  • epikrise: utskrivningsdokument som oppsummerer en sykehusinnleggelse

--Arne Westgaard, lege 10. nov 2009 kl. 14:21 (CET)

Takk for svar på gårsdagens spørsmål om dyskrint preg. For å avklare saken litt mer settes det inn følgende sitat fra epikrisen: "Pasienten ble innlagt med kroniske magesmerter,kvalme og vekttap uten at det ved gastromedisinsk utredning er påvist en sikker somatisk årsak. I forhold til lang sykehistorie med omfattende utredning, velger en nå under oppholdet å gjøre en bred endokrinologisk utredning/screening. Pasienten er slank. Fremstår uten dyskrint preg. Anamnese og sykehistorie gir ikke mistanke om spesifikk endokrinologisk sykdom"

Svar: Takk, det var oppklarende. Dyskrint refererer i denne sammenhengen til hormonforstyrrelser. Spesifikt sier man her at det etter utseendet å dømme ikke var tegn til hormonforstyrrelser som Cushings syndrom, Addisons sykdom, diabetes, akromegali, hypo- eller hypertyreose m.m. Mange hormonforstyrrelser kan manifestere seg ved kroppslige endringer som "måneansikt" (Cushings syndrom), hyperpigmentering (Addisons sykdom), etc. Det er derfor en viktig opplysning at det ikke forelå noen slike tegn til hormonforstyrrelser.

--Arne Westgaard, lege 11. nov 2009 kl. 10:46 (CET)


Sist revidert av Arne, 11.11.2009. Sist endret 4.02 2010, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.