Beskjed legen opptatt.png

Von Willebrand og grønn te

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Von Willebrand + Grønn te

Hei

Jeg har et spørsmål angående Von Willebrand blødersykdom og bruken av grønn te ekstrakt. Jeg har lest at de som går på blodfortynnende medisiner, ikke skal bruke grønn te. Slik jeg har forstått det så er VW omtrent som å gå på de medisinene, i all enkelhet. Betyr det da at hvis man har VW, i en lett grad, ikke bør bruke grønn te ekstrakt?

--Jenny

Svar: Trygt å innta ekstrakt fra grønn te ved von Willebrands sykdom?

Grønn te har vært brukt både som ordinær drikk og som tradisjonell urtemedisin i tusenvis av år i Asia. Grønn te inneholder mye høyere nivåer av antioksidanter enn sort te, og i tillegg er grønn te rik på vitaminer og mineraler. Ekstrakt fra grønn te inneholder stoffer man normalt finner i grønn te - men i konsentrert form.

Både grønn te og ekstrakt fra grønn te kan ha helsefremmende effekter, men kan også være helseskadelig i tilfeller hvor kosttilskudd med ekstrakt fra grønn te også inneholder andre, helseskadelige stoffer, eller om man inntar for store mengder med ekstrakt fra grønn te.[1]

Det er helt riktig som du sier, at ekstrakt fra grønn te påvirker blødningstiden hos blødere og hos pasienter som bruker blodfortynnende medikamenter. Det skyldes at ekstrakt fra grønn te inneholder store mengder vitamin K, som er viktig for flere av koagulasjonsfaktorene i blodet. Ekstra tilførsel av vitamin K kan derfor føre til ugunstig kort blødningstid (lavere INR), som igjen gir økt tendens til å danne blodpropper. Hos pasienter som behandles med blodfortynnende medisiner nettopp for å forebygge blodpropp (etter for eksempel å ha fått operert inn en kunstig hjerteklaff), kan det derfor være livstruende å ta slike kosttilskudd som potensielt forkorter blødningstiden.

Von Willebrands sykdom

Von Willebrands sykdom er en av de vanligste blødertilstandene og forekommer like hyppig hos kvinner som hos menn. Det finnes flere ulike former, og både arv og miljø kan avgjøre om man får von Willebrands sykdom. Mange har bare lettgradig von Willebrands sykdom og trenger ikke ta noen spesielle forholdsregler. Typiske symptomer er at man lett blør neseblod og er sår på tannkjøttet, at man har tendens til å få blåmerker lettere enn andre, samt at menstruasjonsblødningene er kraftigere enn hos andre kvinner.

Von Willebrands sykdom skyldes mangel på eller dårlig fungerende såkalt von Willebrand-faktor. Dette er et stort protein som sirkulerer med blodet og gjør at blodplater kan klebe seg til defekter i blodåreveggen der hvor det har oppstått et sår. I tillegg er von Willebrand-faktor bærer for et av koagulasjonsmolekylene.

Von Willebrands sykdom og inntak av ekstrakt fra grønn te

Hvis man har von Willebrands sykdom, vil man ha større tendens til å blø, og det vil kunne ta lengre tid før et sår slutter å blø. Siden ekstrakt fra grønn te inneholder nokså store doser med vitamin K, kunne man teoretisk tenke seg at inntak av ekstrakt fra grønn te kunne påvirke blødningstendensen i positiv retning, dvs at blødningstiden forkortes,[2], hos pasienter med von Willebrands sykdom. Nivåene av vitamin K burde imidlertid være helt normale hos pasienter med von Willebrands sykdom, og da er det heller ingen grunn til å tro at ekstra tilførsel av dette vitaminet skulle være noen fordel for slike pasienter.

På den annen side vil jeg heller ikke tro at ekstra vitamin K-tilførsel er spesielt helseskadelig for pasienter med von Willebrands sykdom, med mindre man tar for store doser eller kosttilskuddet inneholder andre, helseskadelige stoffer. I seg selv burde altså ikke ekstra inntak av grønn te-ekstrakt være helseskadelig for pasienter med von Willebrands sykdom, men la meg likevel få ta visse forbehold med hensyn til disse betraktningene, i og med at jeg selv ikke er spesialist i blødersykdommer.

Uansett er det er såvidt jeg vet bare teoretiske, altså hypotetiske, holdepunkter for at ekstrakt fra grønn te skulle kunne være fordelaktig for pasienter med von Willebrands sykdom. Det gjenstår å prøve ut i praksis - i form av kontrollerte, vitenskapelige forsøk. Jeg har faktisk ikke funnet noen vitenskapelig artikkel som hittil har undersøkt hvorvidt det kunne være fordelaktig å innta ekstrakt fra grønn te når man har von Willebrands sykdom. Da står vi igjen med de teoretiske betraktningene - og jeg anbefaler derfor ikke inntak av ekstrakt fra grønn te ved von Willebrands sykdom.

Konklusjon

I de fleste tilfellene vil det nok ikke utgjøre noen fare å innta ekstrakt fra grønn te når man har lettgradig von Willebrands sykdom. Kosttilskudd med ekstrakt fra grønn te kan imidlertid være helseskadelig av andre årsaker - enten man har von Willebrands sykdom eller ikke. Et normalt, variert kosthold uten ekstra inntak av ekstrakt fra grønn te bør i de fleste tilfeller være tilstrekkelig til å ivareta god helse. Jeg anbefaler å drikke vanlig grønn te dersom man finner at smaken er god, men jeg vil ikke generelt anbefale inntak av ekstrakt fra grønn te, spesielt ikke hos pasienter med von Willebrands sykdom.

Referanser

  1. Legemiddelverket: Ekstrakter fra grønn te og leverbivirkninger (09.06.2009)
  2. Lab Tests Online: Om effekten av grønn te (vitamin K) på blødningstiden

--Arne Westgaard, lege


Sist revidert av Arne, 10.1.2010. Sist endret 4.02 2010, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.