Beskjed legen opptatt.png

Diabetes tross normalt blodsukker?

Fra Helseleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Sukkersyke tross normal bedriftshelsesjekk?

Hei. Jeg lurer på om jeg kan ha diabetes, selv om jeg akkurat har vært på bedriftshelsesjekk uten noen dårlige resultater. Blodsukkeret og blodtrykket var fint. Men jeg har en del symptomer, som tørste, slapphet/sløvhet, en merkelig prikking i venstre ankel. Har også plutselig fått kaldsvette og blitt svimmel. Jeg er 185 cm høg og veier 73 kg, så jeg er ikke akkurat overvektig heller.

--Mrlureknep

Svar: Skyldes symptomene sukkersyke, og hvilken garanti gir bedriftshelsekontrollen?

Dine symptomer kunne absolutt ha passet med sukkersyke hvis det ikke var for at blodsukkeret ditt er normalt. Du har altså ikke sukkersyke, eller diabetes mellitus som det også heter. Sukkersyke er imidlertid en av de store imitatorene, og symptomene man ser ved sukkersyke, ser man også ved utallige andre tilstander.

Du nevner følgende symptomer:

La meg nevne én annen sykdom som kan gi slike symptomer

Slike symptomer kan også godt skyldes for eksempel stoffskifteforstyrrelser (hypertyreose og hypotyreose). Bedriftslegen din har høyst sannsynlig gjort en nokså begrenset undersøkelse, og det er er lite trolig at blodprøven din er blitt sjekket for stoffskifteproblemer. Du må derfor ta kontakt med din egen lege for å supplere med flere undersøkelser. Dine symptomer er for øvrig nokså uspesifikke symptomer - det vi gjerne kaller allmennsymptomer - som kan opptre ved en rekke ulike tilstander.

Helsekontroller ved bedriftshelsetjenesten

Mange pasienter føler at de får stempelet "frisk" etter en hel-sjekk hos bedriftshelsetjenesten. Dette må ikke være en falsk trygghet. Bedriftshelsekontrollene skal ikke erstatte primærhelsetjenesten, og det er viktig at man har en egen lege utenom bedriftslegen. La meg si litt mer om bedriftshelsetjenesten.

Hensikten med helsekontroller hos bedriftshelsetjenesten er først og fremst å avdekke om det er forhold ved arbeidsplassen som kan ha betydning for utvikling av sykdom og plager (både fysisk, psykisk og eventuelt psykosomatisk sykdom, samt sosiale problemer). Bedriftshelsekontrollen består gjerne av både en samtale og en ordinær legeundersøkelse, i tillegg til at det kan tas blod- og urinprøver, eventuelt hørsels- og synstest, lungefunksjonsundersøkelser m.m. Samtalen, legeundersøkelsen og de øvrige undersøkelsene suppleres gjerne også med at arbeidstakeren bes svare på et spørreskjema der det tas sikte på å avdekke spesielle eksponeringsfaktorer på arbeidsplassen (gjelder spesielt i industribedrifter), samt eventuelle psykososiale faktorer som kan innvirke på arbeidsevnen.

Ofte inngår som sagt også en kroppslig "helsjekk" i en ordinær bedriftshelsekontroll, selv om oppfølgingen av eventuelle symptomer og funn vanligvis overlates til arbeidstakerens egen lege. Under en "helsjekk" hos bedriftslegen får man gjerne målt blodtrykket, og legen lytter gjerne også på hjerte og lunger, titter i munnen, kjenner etter lymfeknuter på halsen og eventuelt også i lysken, undersøker magen, samt eventuelt gjør en gynekologisk undersøkelse i noen tilfeller. Noen ganger blir undersøkelsen også utvidet på andre måter, spesielt hvis arbeidstakeren har symptomer eller sykdommer fra tidligere.

Men hensikten er altså ikke primært å gi pasienten en garanti for at han eller hun er 100% "frisk". Pasienter må fortsatt gå til egen lege ved symptomer som ikke er relatert til arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.

Råd til deg med tørste, slapphet/sløvhet, prikking i venstre ankel, kaldsvette og svimmelhet

Disse symptomene kan skyldes en forbigående virusinfeksjon eller helt andre bakenforliggende tilstander som eventuelt trenger videre oppfølging. Hvis symptomene ikke gir seg i løpet av noen dager, eller om du blir akutt verre, bør du kontakte egen lege for videre oppfølging.

Lykke til!

--Arne Westgaard, lege


Sist revidert av Arne, 10.2.2010. Sist endret 12.03 2010, se historikk.

Diskuter denne artikkelen, eller still spørsmål til lege.